logo

Blog

szkolenie

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP w firmie?

Szkolenia okresowe BHP w firmie to jeden z ważnych aspektów, od którego zależy poziom wiedzy i bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Nie wolno o nich zapominać, zwłaszcza że są one wymagane przez przepisy prawa. Są źródłem nowych przepisów i regulacji. Jednak jak często powinno się je przeprowadzać? Czy pracownik po szkoleniu musi uczestniczyć w kolejnych?

Czytaj więcej...

szkolenia BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowanie stanowiska roboczego i stosowania środków ochrony osobistej to nie wszystko, ponieważ konieczne jest przeprowadzanie szkoleń BHP. Dzięki nim pracownicy uzyskają informacje na temat postępowania w razie pojawienia się zagrożenia, np. wybuchu pożaru czy ulatniania się gazu.

Czytaj więcej...

Szkolenie BHP

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć pracownicy przyjęci do nowego zakładu pracy? 

Rozpoczęcie pracy w nowym zakładzie pracy wiąże się z obowiązkiem odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia go wszystkim pracownikom bez względu na to, jakie stanowisko będą zajmować czy jaki rodzaj pracy będą wykonywać.

Czytaj więcej...

Szkolenie z pierwszej pomocy

Zasady udzielania pierwsze pomocy. Co warto wiedzieć? 

Rozpoczynając pracę w nowym zakładzie pracy, każdy pracownik ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w ramach którego zapoznany zostaje z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wykonywanych obowiązków, kodeksu pracy, czy wewnętrznego regulaminu danego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...