logo

Blog

instrukcja BHP

Co powinna zawierać instrukcja BHP?

Instrukcje BHP są nieodzownym elementem każdego miejsca pracy, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ich zawartość może być różna w zależności od specyfiki danego zakładu pracy, jednak istnieje kilka kluczowych elementów, które powinny być uwzględnione.

Czytaj więcej...

wypadek pracownika w zakładzie pracy

Kto odpowiada za wypadek pracownika w zakładzie pracy?

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie, również podczas pracy. Pracownik może doznać uszczerbku na zdrowiu nie tylko podczas wykonywania obowiązków na stanowisku o wysokim ryzyku wypadku (np. operator maszyn czy kierowca), ale nawet i w biurze. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego to pracodawca ponosi odpowiedzialność za tego typu zdarzenia. Czy jednak jest to jedyna osoba w firmie, która ponosi wszystkie konsekwencje? Na jakich warunkach można pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności odszkodowawczej?

Czytaj więcej...

młotek sędziowski w rękach

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów BHP w zakładzie pracy?

Obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z odgórnie ustalonych wymogów ustawowych, dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Kary mogą zostać nałożone, jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości w zakresie BHP, nieprzestrzeganie przepisów lub gdy zdarzy się wypadek przy pracy, wynikający z zaniedbań BHP.

Czytaj więcej...

tabliczka ewakuacyjna na drzwiach

Ochrona przeciwpożarowa w pracy. Przepisy i zasady postępowania

Każdy właściciel obiektu budowlanego, zwłaszcza jeśli mówimy o zakładach pracy, musi na terenie przez siebie zarządzanym przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych czy też technologicznych. Na czym polega ochrona przeciwpożarowa w firmie?

Czytaj więcej...

szkolenie

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP w firmie?

Szkolenia okresowe BHP w firmie to jeden z ważnych aspektów, od którego zależy poziom wiedzy i bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Nie wolno o nich zapominać, zwłaszcza że są one wymagane przez przepisy prawa. Są źródłem nowych przepisów i regulacji. Jednak jak często powinno się je przeprowadzać? Czy pracownik po szkoleniu musi uczestniczyć w kolejnych?

Czytaj więcej...

szkolenia BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowanie stanowiska roboczego i stosowania środków ochrony osobistej to nie wszystko, ponieważ konieczne jest przeprowadzanie szkoleń BHP. Dzięki nim pracownicy uzyskają informacje na temat postępowania w razie pojawienia się zagrożenia, np. wybuchu pożaru czy ulatniania się gazu.

Czytaj więcej...

szkolenie BHP

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć pracownicy przyjęci do nowego zakładu pracy? 

Rozpoczęcie pracy w nowym zakładzie pracy wiąże się z obowiązkiem odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia go wszystkim pracownikom bez względu na to, jakie stanowisko będą zajmować czy jaki rodzaj pracy będą wykonywać.

Czytaj więcej...

Szkolenie z pierwszej pomocy

Zasady udzielania pierwsze pomocy. Co warto wiedzieć? 

Rozpoczynając pracę w nowym zakładzie pracy, każdy pracownik ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w ramach którego zapoznany zostaje z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wykonywanych obowiązków, kodeksu pracy, czy wewnętrznego regulaminu danego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...