logo

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć pracownicy przyjęci do nowego zakładu pracy? 

szkolenie BHPRozpoczęcie pracy w nowym zakładzie pracy wiąże się z obowiązkiem odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia go wszystkim pracownikom bez względu na to, jakie stanowisko będą zajmować czy jaki rodzaj pracy będą wykonywać.  Uczestnictwo w szkoleniach BHP powinno się kojarzyć nie tylko z obowiązkiem, ale również wiedzą, która zwiększy świadomość odnośnie bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych zadań w pracy. Jakie szkolenia BHP muszą obywać pracownicy przyjęci do nowego zakładu pracy?

Czytaj także: Zasady udzielania pierwsze pomocy. Co warto wiedzieć?

Szkolenie wstępne

Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w nowym zakładzie pracy, mają obowiązek przejść szkolenie wstępne, na którym zostaną zapoznani z ogólnymi zagadnieniami BHP. W ramach takiego spotkania pracownik zostaje zapoznany przede wszystkim z ważniejszymi przepisami kodeksu pracy czy tymi, które dotyczą wewnętrznego regulaminu zakładu pracy. W ramach szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy dowiadują się również o zasadach dotyczących zachowania porządku w miejscu pracy czy o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Zostają im przedstawione również procedury postępowania na wypadek pojawienia się pożaru. Jeśli w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych pracownicy będą narażeni na działanie szkodliwych substancji czy innych czynników zagrażających ich zdrowiu, muszą również zostać przeszkoleni w zakresie pracy na konkretnym stanowisku, czyli musi odbyć się tak zwany instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie okresowe

Szkolenie wstępne jest konieczne, by można było podjąć pracę w nowym zakładzie. Jednak oprócz niego pracownicy mają również obowiązek odbywania regularnych szkoleń okresowych. Mają one na celu odświeżenie informacji, a także przekazanie pracownikom ewentualnych zmian, które mogły zajść od czasu szkolenia wstępnego. Czas powtarzania szkoleń różni się przede wszystkim w zależności od zajmowanego stanowiska. Został on określony w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Najczęściej pierwsze szkolenie okresowe odbywa się w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy, zasady są nieco łagodniejsze przede wszystkim w przypadku pracodawców, kierowników czy pracowników służby BHP.