logo

Instrukcje BHP na stanowiskach pracy - Szczecin, Goleniów

Instrukcje BHP zawierają zbiór zasad, sposobów działania, a także wskazówek, które mówią o tym, w jaki sposób postępować w przypadku wystąpienia pośredniego lub bezpośredniego zagrożenia zarówno dla zdrowia, jak i życia w miejscu pracy. Muszą pojawić się wszędzie tam, gdzie może zdarzyć się taka sytuacja. To oznacza, że to właśnie pracodawca powinien przeanalizować różne scenariusze, a następnie przygotować odpowiednie procedury postępowania w razie zagrożenia. Instrukcje BHP mogą również dotyczyć obsługi maszyn, a także innych urządzeń technicznych, postępowania ze szkodliwymi materiałami czy udzielania pierwszej pomocy. Nasi specjaliści mogą zdjąć z pracodawcy obowiązek sporządzenia specjalistycznych instrukcji BHP. Możemy je przygotować za Ciebie.

 

Kto sporządza instrukcje BHP?

Instrukcje BHP można podzielić na różne kategoria, takie jak:

  • ogólne instrukcje BHP,
  • stanowiskowe,
  • na wypadek awarii,
  • podczas pracy, np. z konkretną maszyną, narzędziem czy produktem chemicznym.

Behapowiec bierze udział w opracowywaniu ogólnych instrukcji Bezpieczeństwa, które odnoszą się do konkretnego zakładu pracy, a przy tym niezbędna jest synteza różnych przepisów prawnych. Tym możemy się zająć w Twoim imieniu. Przygotujemy również instrukcje udzielania pierwszej pomocy, w razie wypadku czy pożaru. Z kolei wszelkie instrukcje szczegółowe, dotyczące określonego miejsca pracy, powinny być przygotowane we współpracy z behapowcem, tak aby obejmowały w swoim zakresie określone prawa i przepisy.