logo

Obsługa BHP i PPOŻ - Szczecin, Goleniów


Kompleksowa obsługa Firm z zakresu BHP I PPOŻ
Wypełnianie zadań służby BHP w ramach stałej lub czasowej umowy (szkolenie okresowe bhp oraz dokonywanie oceny ryzyka zawodowego w cenie umowy).
Cena od 120 zł brutto miesięcznie
Ustalana jest indywidualnie i zależy od: liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju działalności, lokalizacji miejsc świadczenia pracy.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
Cena od 80,00 zł brutto

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzenie kompleksowej dokumentacji
Cena od 200,00 zł brutto

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów oraz planów ewakuacji
Cena od 900,00 zł brutto
Cena ustalana jest indywidualnie. Przy umowie na obsługą bhp - wszystkie instrukcje w ramach umowy.

Bieżąca pomoc w zakresie BHP i PPOŻ
Cena ustalana jest indywidualnie. Przy umowie na obsługą bhp - wszystkie instrukcje w ramach umowy.

Pomoc w realizacji nakazów i decyzji wydanych przez PIP, PIS, Straż Pożarną
Cena ustalana jest indywidualnie. Przy umowie na obsługą bhp - wszystkie instrukcje w ramach umowy.

Opracowanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
Cena ustalana jest indywidualnie. Przy umowie na obsługą bhp - wszystkie instrukcje w ramach umowy.

Szkolenia Okresowe


Zgodnie z Kodeksem Pracy - Pracodawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w zakresie:

Szkolenia wstępne ogólne
Przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.
Dotyczy: nowozatrudnionych pracowników, studentów (odbywających praktykę), uczniów szkół zawodowych (praktykantów)
Cena od 40,00 zł brutto od osoby
Plus koszty dojazdu, jeżeli dojazd do zakładu jest poza miastem (zależy od odległości).
Szkolenie realizowane jest w siedzibie firmy w formie instruktażu.

Szkolenia okresowe
Pracownicy administracyjno- biurowi (ważność szkoleń do 6 lat)
Cena od 50,00 zł brutto
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (ważność szkoleń do 5 lat)
Cena od 40,00 zł brutto
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (ważność szkoleń 1 rok od szkolenia wstępnego do 3 lat kolejne w zależności od wykonywanej pracy)
Cena od 40,00 zł brutto

Cena szkolenia ustalona jest indywidualnie i zależy od jednorazowej liczby pracowników, lokalizacji miejsc świadczenia pracy. Szkolenie realizowane jest w formie instruktażu, seminarium w siedzibie Klienta lub samokształcenia kierowanego.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Szkolenia przeprowadzane są na podstawie szczegółowych programów dostosowanych do rodzaju działalności Klienta przy wykorzystaniu filmów, prezentacji multimedialnych itp.

Szkolenia dla pracodawców


Szkolenia dla pracodawców
Cena 60 zł brutto

Szkolenia on-line dla pracodawców
Cena 60 zł brutto