logo

Kadra BHP i PPOŻ


mgr Dorota Mil

Posiadam stosowne kwalifikacje określone przepisami pozwalające na obsługę podmiotów gospodarczych, jako służba zewnętrzna w zakresie specjalisty ds. bhp, specjalisty ds. ppoż.

W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. z póź. zmianami w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu w służbie bhp.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r. z póź. zmianami w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynność i z zakresu ochrony przeciwpożarowe (Dz.U. z 2005 r. Nr 215,poz. 1823) - specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Wykształcenie:

  • studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w Rachunkowości na Uniwersytecie Szczecińskim
  • studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem Uniwersytet Szczeciński
  • studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie
  • podyplomowe studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie
  • szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
  • kurs metodyczno-szkoleniowy z zakresu BHP

Cennik usług BHP i PPOŻ