logo

Kto odpowiada za wypadek pracownika w zakładzie pracy?

wypadek pracownika w zakładzie pracyWypadki mogą zdarzyć się wszędzie, również podczas pracy. Pracownik może doznać uszczerbku na zdrowiu nie tylko podczas wykonywania obowiązków na stanowisku o wysokim ryzyku wypadku (np. operator maszyn czy kierowca), ale nawet i w biurze. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego to pracodawca ponosi odpowiedzialność za tego typu zdarzenia. Czy jednak jest to jedyna osoba w firmie, która ponosi wszystkie konsekwencje? Na jakich warunkach można pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności odszkodowawczej?

Odpowiedzialność za wypadek przy pracy

Każdy pracodawca powinien przejść odpowiednie szkolenie BHP, a następnie zadbać o to, aby wszyscy pracownicy również przeszli taki kurs. Szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników w Szczecinie prowadzi nasza firma. To podstawa w zakresie minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków na terenie zakładu pracy.

Jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, pracownik ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności swojego pracodawcę, gdyż to on bezpośrednio odpowiada za kwestie bezpieczeństwa. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze jest on jedyną osobą odpowiedzialną za tego typu zdarzenia. Jeśli na danym stanowisku była wyznaczona osoba nadzorująca pracę poszkodowanego, również i ona może być pociągnięta do odpowiedzialności.

Jednocześnie pracownik ma prawo wystąpić z rozszczepem o świadczenie odszkodowawcze od swojego pracodawcy.

Czytaj także: Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów BHP w zakładzie pracy?

Jakich świadczeń może dochodzić pracownik?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo dochodzić roszczeń od swojego pracodawcy, w tym m.in. jednorazowego odszkodowania, zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu lub renty. Konieczne jest jednak spełnienie określonych w prawie warunków oraz udowodnienie, że do uszczerbku na zdrowiu doszło w wyniku wypadku w zakładzie pracy.