logo

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP w firmie?

szkolenieSzkolenia okresowe BHP w firmie to jeden z ważnych aspektów, od którego zależy poziom wiedzy i bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Nie wolno o nich zapominać, zwłaszcza że są one wymagane przez przepisy prawa. Są źródłem nowych przepisów i regulacji. Jednak jak często powinno się je przeprowadzać? Czy pracownik po szkoleniu musi uczestniczyć w kolejnych?

Szkolenia okresowe BHP dla firm

Większość doskonale wie, czym są szkolenia wstępne, które mają przygotować nas do pracy na nowym stanowisku w nowym miejscu pracy. Pokazują, na czym ma polegać nasza praca, jakie zagrożenia możemy w niej spotkać i jak sobie z nimi radzić. Każdy pracownik niezależnie od stanowiska jest zobowiązany przejść takie szkolenie.

Szkolenia okresowe traktowane są jako przypomnienie, pomoc w usystematyzowaniu wiedzy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz umożliwiają jej uzupełnienie o nowe przepisy lub wewnętrzne regulacje. Dobrze, jeśli szkolenia organizowane są przez specjalistów ds. szkoleń z zakresu BHP. Mamy wtedy pewność, że przekazywane nam informacje są aktualne i dostosowane do danego zakładu pracy.

Jak często przeprowadza się szkolenia okresowe w firmie?

Wszystko zależy od rodzaju stanowiska, na którym pracuje dany pracownik i stopnia zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy. Przepisy mówią:

  • osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne powinny uczestniczyć w szkoleniu okresowym organizowanym raz na rok,
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych – raz na trzy lata (kurs 360 h dla obu grup),
  • pracodawca, inżynierowie, technolodzy, pracownicy BHP oraz osoby narażone na czynniki szkodliwe dla zdrowia- raz na pięć lat,
  • pracownicy administracyjni pracujący w firmie, dla której kategoria ryzyka określona jest na większą niż trzy – raz na sześć lat.

Zmiana przepisów dotyczy pracowników biurowych pracujących w firmie, której działalność ma niższą niż trzecią kategorię ryzyka. Nie muszą oni uczestniczyć w kolejnych szkoleniach okresowych. Warto inwestować w profesjonalne szkolenia, od których zależy bezpieczeństwo pracowników.

Czytaj także: Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP