logo

Ochrona przeciwpożarowa w pracy. Przepisy i zasady postępowania

tabliczka ewakuacyjna na drzwiachKażdy właściciel obiektu budowlanego, zwłaszcza jeśli mówimy o zakładach pracy, musi na terenie przez siebie zarządzanym przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych czy też technologicznych. Na czym polega ochrona przeciwpożarowa w firmie?

Ochrona przeciwpożarowa w firmie a prawo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wg ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa w firmie polega na „realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem” (1991, s. 1). Można to osiągnąć  poprzez odpowiedni dobór sposobów reagowania na zagrożenie ogniem. Chodzi tu o przeciwdziałanie pojawianiu się pożaru i jego rozprzestrzenianiu, zagwarantowanie zasobów i innych środków do zapobiegania powyższych zagrożeń, przeprowadzanie akcji ratowniczych, organizowanie szkoleń z zakresu bhp i ppoż.

Jak zapewnić ochronę przed pożarem?

Właściciel danego terenu musi przestrzegać wspomnianych wymagań techniczno-budowlanych, zapewniać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice wraz z pilnowaniem ich konserwacji i naprawy, a zatrudnionym pracownikom zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, jednocześnie pilnując, by pracownicy zapoznali się z przepisami ppoż. obowiązującymi w firmie.

Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie pracownik?

Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad bhp. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek uchybień wydaje on dyspozycje ich usunięcia oraz kontroluje wykonywanie poleceń. Ma zapewnić wspomniane wyżej środki pierwszej pomocy i gwarantować łączność ze służbami zewnętrznymi specjalizującymi się w ratownictwie, pomocy w nagłych wypadkach. Pracownik musi nie tylko znać przepisy, ale przede wszystkim dbać o ład i porządek w miejscu pracy, podobnie jak o stan maszyn, narzędzi, sprzętu.

Czytaj także: Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP w firmie?